DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SMJEŠTAJ
  1. Zahtjev za smještaj u Dom (Preuzmi)
  2. Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju, ovjerena od liječnika primarne zdravstvene zaštite (Preuzmi)
  3. Psihijatrijski nalaz i preslika druge važeće medicinske dokumentacije
  4. Preslika Rodnog lista i Domovnice
  5. Preslika važeće osobne iskaznice
  6. Preslika važeće  zdravstvene iskaznice i važeće iskaznice dopunskog osiguranja
  7. Uvjerenje o prebivalištu
  8. Dokaz o mirovinskim primanjima (preslika izvatka mirovine)
  9. Rješenje/ dokaz o skrbništvu
  10. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (Preuzmi)

ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ PREDAJE SE OSOBNO U DOMU (Dom za osobe s demencijom, Bulevar oslobođenja 12, 51 000 Rijeka). Za predaju zahtjeva potrebna je najava kod socijalne radnice na broj telefona 051/569-500.
Uredovno vrijeme za stranke PONEDJELJAK – PETAK 9:30 – 12:00 12:30 - 15:30