Dom za osobe s demencijom

Bulevar oslobođenja 12, 51 000 Rijeka

+385(0)51 569-500  (Informacije)

+385(0)51 569-502 (Administracija)

E-mail: info@ri-dem.com